Hồi sinh thực vật bị vùi dưới băng 32.000 năm
Tìm thấy manh mối về tàu ngầm Indonesia mất tích