Lầu Năm Góc chính thức phát hành 3 video về UFO
Những lục địa chìm dưới Đại dương
Trải nghiệm cận tử: 30 năm nghiên cứu - Phần 4
Trải nghiệm cận tử: 30 năm nghiên cứu - Phần 3
Bộ nhớ nằm bên ngoài não bộ?