UFO bay trên Hồ Tapps ở Washington vào ngày 24/7/2021