Đức tính bị lãng quên: Sự thận trọng
Cái giá của việc ngồi quá lâu