Làm con Tổng thống Mỹ: Sướng hay khổ?
“Ba mẹ ly hôn rồi!”