Antifa 'núp' sau cảnh sát phản đối đám đông Tuần hành MAGA, nhưng lại lao ra tấn công vài người lẻ tẻ…

Bình luận Đông Bắc • 16:09, 15/11/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cuộc Tuần hành MAGA/ Stop the Steal (Ngăn chặn Đánh cắp) đang được tiến hành tốt đẹp ở Washington DC, và có hàng chục nghìn người ở đó mang các biểu tượng Trump, tuần hành hòa bình và bày tỏ tiếng nói của họ theo Tu chính án thứ nhất.

Đối với những kẻ bạo loạn Antifa - Black Lives Matter (BLM), không có gì khiến họ căm thù hơn sự tự do thịnh vượng của người Mỹ. Vì vậy, nhóm bạo loạn này “tự nhiên” xuất hiện để nỗ lực phá hủy cuộc Tuần hành MAGA. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng, cuộc biểu tình của họ không chỉ không đạt được mục đích phá rối, mà còn khiến cho người dân Mỹ thấy được “bộ mặt” ngu ngốc của họ.

Khác với các biểu ngữ ôn hòa của những người Tuần hành MAGA, Antifa - BLM giương biểu ngữ theo kiểu cứng rắn rằng:  "Đấm vào mặt MAGA" trong khi họ lại trốn nấp sau cảnh sát - lực lượng mà đám người theo cánh tả cực đoan này muốn giải tán, hệ bệ - để chửi rủa phản đối MAGA.  Vì vậy, cuộc biểu tình của Antifa càng lột mặt nạ xấu xí của phong trào này.

Trong khi Antifa không dám đối mặt chống đối với biển người tuần hành MAGA, thì chúng lại lao ra tấn công lẻ tẻ vài người ủng hộ Tổng thống Trump trên đường trở về sau cuộc Tuần hành MAGA. 

Đông BắcBÀI CHỌN LỌC

Antifa 'núp' sau cảnh sát phản đối đám đông Tuần hành MAGA, nhưng lại lao ra tấn công vài người lẻ tẻ…