Hitler và Đảng Quốc xã: Khủng bố, đàn áp và sự im lặng rợn người tiếp tay cho ác quỷ