Vì sao cảnh sát Hong Kong lại trở thành thế lực tàn bạo và man rợ? (Kỳ cuối)
'Cha mẹ sinh con, trời sinh tính' không sai mà cũng không đúng