TỐI 9/6: Đại học Oxford: “Dơi hoặc tê tê không được bán tại chợ hải sản Vũ Hán”

BẢN TIN TỐI NAY (9/6) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: Trung Quốc bác yêu cầu của ông Trump đòi bồi thường 10.000 tỷ USD...