Bài toán tính số kẹo ban đầu: Học sinh giải 13, còn cô giáo lại nghĩ là 23. Theo bạn cách giải nào chính xác?

Bình luận Trần Hoàng • 11:43, 14/10/20

Bài toán cấp một với phép tính cộng trừ đơn giản, nhưng học sinh giải một đằng, giáo viên lại đưa đáp án một nẻo khiến nó trở nên phức tạp và gây tranh cãi với rất nhiều cư dân mạng. Nếu là bạn, bạn sẽ giải bài toán này theo cách nào, và liệu cô giáo đúng hay sai?

Bài toán tiểu học gây khó khăn cho nhiều người.
Bài toán tiểu học gây khó khăn cho nhiều người. (Internet)

Bài toán đưa ra như sau:

"Sau khi Nam cho Bắc 5 cái kẹo thì Bắc có 18 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Bắc có bao nhiêu cái kẹo?"

Học sinh đã giải bài toán theo phương pháp lấy tổng số kẹo mà Bắc có sau khi được cho, trừ đi số kẹo mà Nam đã cho để suy ra số kẹo của Bắc ban đầu:

18 - 5 = 13.

Nhưng lúc này vấn đề bắt đầu nảy sinh khi cô giáo gạch bỏ đáp án và cho rằng kết quả phải là tổng giữa số kẹo mà Bắc được nhận cùng số kẹo mà Nam cho:

18 + 5 = 23.

Vậy theo bạn, trường hợp này ai mới là người sai?

Cộng đồng mạng xôn xao về bài toán.
Cộng đồng mạng xôn xao về bài toán. (Chụp màn hình)
Bài toán tưởng dễ mà thành ra khó.
Bài toán tưởng dễ mà thành ra khó. (Chụp màn hình)

Trần Hoàng

Bài khác


BÀI CHỌN LỌC