10 Bức Ảnh Cho Thấy Sự Khác Biệt To Lớn Giữa Hàn Quốc Và Triều Tiên Cùng 40 Sự Thật Ít Người Biết

Bình luận Đức Hải • 16:44, 13/09/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hàn Quốc và Triều Tiên có cùng một ngôn ngữ, cùng một nền văn hóa và có cùng một một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm. Tuy nhiên, do diễn biến của lịch sử cận đại cùng sự phát sinh của chiến tranh, dẫn đến sự phân chia 2 miền Nam Bắc. Như vậy, Hàn Quốc và Triều Tiên khác biệt với nhau như thế nào? Xem những bức ảnh dưới đây bạn sẽ hiểu.

 

Bài khác


BÀI CHỌN LỌC

10 Bức Ảnh Cho Thấy Sự Khác Biệt To Lớn Giữa Hàn Quốc Và Triều Tiên Cùng 40 Sự Thật Ít Người Biết