Nguyên nhân của việc cầu khấn không linh ứng

Bình luận Trung Dung • 19:00, 13/01/21

Có lần Khổng Tử mắc bệnh rất nặng, Tử Lộ túc trực bên giường hơn một tháng, không lúc nào rời xa thầy. Tử Lộ thấy Khổng Tử dần dần gầy gò tiều tụy, bệnh tình không có chút dấu hiệu tốt lên nào thì cực kỳ lo lắng, ông cảm thấy dựa vào sức người thì không thể cứu được thầy, đành phải cầu xin sự bảo hộ của Thần linh.

Trong số những học trò mà Khổng Tử tiếp nhận ở nước Vệ thì có một người là Vương Tôn Giả, ông tuy ở vị trí cao, làm quan đại phu nước Vệ, nhưng vẫn bái Khổng Tử làm thầy. Một lần, Vương Tôn Giả hỏi Khổng Tử rằng: "Có câu nói rằng, 'lấy lòng Thần Áo không bằng lấy lòng Thần Táo'. Thầy cho rằng câu nói này như thế nào?".

Thần Áo là ở góc Tây Nam trong phòng, là vị trí tôn quý nhất khi thờ cúng Thần, nhưng phải là vị Thần chính. Còn Thần Táo (tức Thần Bếp), tuy địa vị thấp hơn, nhưng lại là Thần chính. Vương Tôn Giả nói câu này là có ý muốn nói với Khổng Tử rằng: Thầy chờ đợi quân chủ bổ nhiệm, chi bằng trước tiên hãy thông qua học trò để cầu xin được triều đình trọng dụng.

Khổng Tử nghiêm khắc nói với Vương Tôn Giả rằng: "Nếu làm những việc trái với lẽ Trời, đắc tội với Trời, thế thì cho dù trò có cầu khẩn với Thượng Thiên như thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng".

Khổng Tử lại nói: "Quân tử có Đạo nhất định, tức là không lấy lòng Thần Áo, cũng không lấy lòng Thần Táo".

Có lần Khổng Tử mắc bệnh rất nặng, Tử Lộ túc trực bên giường hơn một tháng, không lúc nào rời xa thầy. Tử Lộ thấy Khổng Tử dần dần gầy gò tiều tụy, bệnh tình không có chút dấu hiệu tốt lên nào thì cực kỳ lo lắng, ông cảm thấy dựa vào sức người thì không thể cứu được thầy, đành phải cầu xin sự bảo hộ của Thần linh.

Thế là Tử Lộ thỉnh cầu Khổng Tử cho phép ông thay thầy cầu khẩn với Thượng Thiên. Khổng Tử nói: "Có đạo lý là cầu Thần mà khiến cho người bệnh khỏi bệnh chăng?"

Tử Lộ nói: "Có ạ. Lời cầu cúng trong Chu Lễ có nói rằng: 'Hướng lên Trời cầu khẩn Thần cho ông' ".

Khổng Tử nói: "Trò không cần cầu khẩn cho ta, tự ta đã cầu khẩn từ lâu rồi".

Khổng Tử thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tử Lộ bèn nói tiếp: "Cầu khẩn chân chính ắt phải không còn bất kỳ tạp niệm nào, hơn nữa cần phải phù hợp với ý chỉ của chư Thần trong trời đất, cũng chính là phải tôn kính chư Thần, không vi phạm lẽ Trời, do đó ta mới nói ta đã cầu khẩn rất lâu rồi".

Ngày hôm sau, bệnh tình của Khổng Tử đã chuyển biến tốt lên như một kỳ tích.

Trung Dung
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC