Chiến thắng sẽ về ông

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 09:05, 14/01/21

Bởi vào thời mạt kiếp; Loài người chỉ ham vui. Thuyết vô Thần ngự trị; Thần rời bỏ con người.

Mỹ có cả rừng luật
Sao lại chọn luật rừng
Chỉ còn mấy ngày nữa
Vẫn đòi luận tội Ông

Lần luận tội trước đó
Đáp án đã về không
Vốn dĩ công bằng thế
Sao giờ đầy bất công

Chúng luận tội ai chứ
Là người được dân bầu
Chiêu trò săn phù thủy
Chúng từng làm bấy lâu

Bởi vào thời mạt kiếp
Loài người chỉ ham vui
Thuyết vô Thần ngự trị
Thần rời bỏ con người

Với niềm tin nơi Chúa
Ông đã muốn từ lâu
Bắt hết bầy thủy quái
Đang náu dưới đầm sâu

Bốn năm đầy sóng gió
Bốn năm đầy chông gai
Thần cho ông bí quyết
Thắng thù trong giặc ngoài

Thắng được thù trong rồi
Giặc ngoài đâu mấy khó
Truyền thông đưa tin giả
Ai tin sẽ uổng đời

Sẽ nhiều ngày im ắng
Để đổi lấy niềm vui
Chính nghĩa sẽ toàn thắng
Như lở đất long trời

Hãy tĩnh tâm cầu nguyện
Để Thần cứu con người
Để nước Mỹ sống lại
Giúp NGƯỜI HÙNG, bạn ơi

       Ngày 14 / 01/2021
    Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC